Veřejná práce

 • Ve veřejném životě začal působit jako náměstek primátora v Karlových Varech s gescemi majetek města, sociální služby a IT, kde získal mnoho dalších životních zkušeností
 • Podpořil přístavbu domova pro seniory v Karlových Varech.
 • Je čestným členem Červeného kříže
 • Dlouhodobě se angažuje ve spolku s humanitárním zaměřením.
 • Významně přispěl k rozvoji sportu v Karlových Varech
 • Prosazuje produktivní investice v samosprávě a veřejných obchodních společnostech

Přednášky pro týmy

 • time management
 • efektivní skladba týmu
 • konstruktivní kritika
 • rétorika a etika
 • argumentace faktů
 • syndrom vyhoření

Služby soukromý sektor 

 • efektivní struktury
 • daně a účetnictví
 • GDPR a BOZP
 • ochrana know how
 • krizový management
 • produktivní investice

Poradenství

 • ekonomické strategie
 • krizový management
 • diverzifikace
 • kybernetická bezpečnost
 • smart security
 • participativní financování 

Workshopy pro manažery

 • work live balance
 • efektivita výkonu týmů
 • kybernetické hrozby
 • stres a restart management
 • krizová komunikace
 • komunikace s médii

Kreativní práce

 • osobní koučink
 • mediální zastoupení
 • tvorba značky
 • restart management
 • work live balance

 

IT služby

 • doménové služby
 • web podnikatel
 • web korporace
 • bezpečnost IT
 • elektronické střežení

Copyright 2023 © www.risko.cz  | Powered by VIAIN s.r.o..