Děkuji všem, kteří mi umožnili studovat...

Vzdělání

 • Univerzita managementu Collegium Humanum, Praha (bezpečnostní a krizový management – magisterské studium)
 • Vysoká škola finanční a správní, Praha (ekonomie, právo – bakalářské studium)
 • Vyšší odborná škola územně-správní, Kladno (absolutorium)
 • Střední škola veřejnoprávní, Praha (maturita)
 • Střední odborné učiliště sklářské, Nový Bor (výuční list)

Veřejná služba

 • Původně se vyučil sklářem v Novém Boru, kde jako učeň zvítězil v umělecké soutěži tehdejšího Československa (ZENIT)
 • Po absolvování povinné vojny se po sametové revoluci v roce 1990 vrátil do civilu a rozhodl se pracovat ve službách Městské policie v Karlových Varech, kde působil šestnáct let.
 • Za služby občanům města jej ocenil primátor města Karlovy Vary. Následně pracoval jako manažer v soukromých i veřejných společnostech.
 • Politicky se angažoval jako náměstek primátora, prosadil nákup do majetku města sportovního stadionu AC Start, tribuny Slávie v Drahovicích a podpořil dostavbu domova pro seniory. Kritizoval hlasitě neinvestiční dotace, které prosazovalo hnutí KOA a snažil se i přes menšinový názor o prosazení produktivních investic, které by zajistily příjem do městské pokladny. 
 • V době pandemie krátkodobě působil ve Vězeňské službě ČR jako vychovatel a na Oblastním inspektorátu práce. 
 • Publikuje v několika médiích současnou ekonomickou situaci z pohledu podnikového managementu a národohospodářské politiky
 • Aktuálně pracuje jako manažer v soukromé společnosti v oblasti diverzifikačních strategií a krizového managementu. 

Korupční zkušenosti

 • Je bezúhonný. Více než dvacet let působil ve veřejných funkcích jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel, či politik, vždy jednal otevřeně a transparentně.
 • Nikdy nebyl vyšetřován orgány činnými v trestním řízení a nezastíral své konání před úřady a veřejností.
 • Korupci v politice nebagatelizuje a hovoří o ní velmi otevřeně, jako o reálné hrozbě prorůstající celou společností. Vzhledem k jeho dlouholeté praxi u Městské policie, nebyl nikým ke korupčnímu jednání nabádán.
 • Na dotaz korupčního chování v politice odpovídá, že je to otázkou každého jednotlivce, který se nechá ovlivnit a následně se může stát vydíratelnou loutkou v rukou kmotrů.
 • Jeho cílem je zlepšit důvěru lidí ve veřejnou práci, přispět k vymahatelnosti práva, respektu a dbát více na odbornost při rozhodovacích procesech.
 • Myslí si, že každý občan by měl pečlivě sledovat to, co pro něj politici udělali a neposuzovat podle toho, co naslibovali. ale podle toho, co skutečně splnili. 
 • Podle něj se na soukromá média nelze spoléhat, protože neplní už dlouho službu veřejnosti, ale pracují mnohdy podle předlohy
 • Korupci musí řešit kompetentní orgány a nikoli mediální investigace, závislá ne penězích svých mecenášů. Hlasitě upozorňuje na mnohé případy, kdy jsou media zneužívána v politické soutěži
 • Veřejnoprávní média vnímá jako poslední šanci na spolehlivý zdroj informací, která nesmí být nikým zpolitizována 
Profesní život
 • Po studiu vyšší odborné školy, pracoval jako manažer v soukromých firmách i veřejných společnostech. 

 • Po dokončení stavebních prací multifukčního komplexu, nastoupil jako jednatel, který úspěšně spustil celý komplex do provozu. Kontraverzní KV Aréna s pošramoceným jménem byla otevřena bez další ostudy. 

 • Dále působil jako člen představenstva Dopravního podniku v Karlových Varech, následně vykonával funkci místopředsedy představenstva Údržby silnic Karlovarského kraje, kterou úspěšně provedl hospodářskou krizí bez propouštění zaměstnanců, které v té době probíhalo masivně ve srovnatelných společnostech na trhu. 

 • Za hospodaření managementu byla společnost několikrát oceněna a během šesti let zdvojnásobila kapacitu výroby a úspěšně působila ve veřejných zakázkách, kde platila za respektovanou konkurenci u firem se zahraničním kapitálem.

 • V současné době pracuje v soukromé společnosti, kde se zabývá krizovým managementem, bezpečností, produktivními investicemi, diverzifikačními strategiemi a koučinkem. 

Veřejná práce

 • Ve veřejném životě začal působit jako náměstek primátora v Karlových Varech s gescemi majetek města, sociální služby a IT, kde získal mnoho dalších životních zkušeností.
 • Poté, co hlasitě kritizoval kmotrovské praktiky a klientelismus se politicky přestal angažovat a vrátil se do soukromé společnosti, kde pracuje jako manažer.
 • Za angažovanost u Červeného kříže, především v oblasti podpory dárcovství krve se stal jeho čestným členem. Dlouhodobě se angažuje ve spolku s humanitárním zaměřením, který pomáhá sirotkům a nemocným lidem.
 • Vždy otevřeně říká svůj názor. Nikdy neodpovídal na otázky Policie ČR jako mnoho současných politiků, kteří působí na karlovarské radnici. Nebojí se jasně formulovat a prosazovat své názory.
 • Podpořil dostavbu domova pro seniory ve Staré Roli. Není příznivcem neinvestičních dotací, které často jen projídají veřejné rozpočty. 
 • Prosazuje produktivní investice s reálnou návratností a participativní prvky ve veřejných rozpočtech, jako aktivní pomoc lepší a přímé kontroly politiků občany. 
 • Není přímo euroskeptikem, ale nahlas hovoří o tom, že do evropských věcí by se neměly nikdy míchat jiné kontinenty, jejichž cílem je často jen kolonizace v podobě ekonomického drancování a vyžíračného rentiérství 

Aktuálně

 • Pracuje jako manažer v soukromé obchodní společnosti zabývající se ekonomickými službami a bezpečnostními procesy se zaměřením na diverzifikační strategie a krizový management.
 • Pořádá semináře a přednášky pro manažery. Zaměřuje se na analýzy personálních a podnikových struktur a strategie firem, diversifikační strategie a udržitelnost podnikových procesů. 
 • Specializuje se na oblast bezpečnostního a krizového managementu u žen v postavení vrcholového managementu.. 
 • Připravuje se na obhajobu rigorózní práce.
 • Publikuje a komentuje aktuální dění ve společnosti.
 • Zvažoval více než rok, než zvednul hozenou rukavici a rozhodl se aktivně zapojit a veřejně angažovat. 
 • Jeho moto zní: ” Jen ti, co věří, mohou změnit svět.”

Chcete pracovat ku prospěchu všech…

Můžete to být i Vy, kdo vnímá skutečnou realitu a nazývá věci pravými jmény. Přispějte k návratu kvality života všech.

Budu stát za správnými názory i za cenu toho, že tam budu stát úplně sám…

Jsem PRO právo, respekt a odbornost…

Mgr. Bc. Michal Riško, DiS.

Autorská práva 2023 © www.risko.cz | autor MR