Moje názory

Moje názory
Nastartujme produktivní a zdravou ekonomiku… 
Nebojte se říkat věci tak, jak jsou…

Vždy jsem bral službu veřejnosti jako samozřejmost. Právě ti zkušení a odborně vybavení lidé, by měli dělat politiku pro všechny ostatní. Myslel jsem si, že korupce je výjimečnost nebo ojedinělost, která se jen víc medializuje až do doby, kdy jsem se stal aktivně činným v komunální politice. O korupci jsem věděl jako strážník, který často spolupracoval s místními kriminalisty. Ale i já jsem se stal po vstupu do politiky terčem mediálních útoků, jen s tím rozdílem, že jsem jako veřejně činná osoba nikdy neměl opletačky s orgány veřejné moci a většina novinových zadání byly jen účelové lži.

Nejsmutnější v dnešní době je, že to co napíší media vlastněná soukromými osobami, vnímají lidé jako skutečnou pravdu.

Proč je zájem mediálně poškodit někoho, kdo ještě nedávno honil lumpy po ulicích a neměl s korupcí nikdy nic společného?

To by asi vydalo na knihu. Politik, který jde svou cestou, může být pro mnohé nebezpečným otazníkem. Na rozdíl od mnoha politiků si vážím práce policistů a všech složek IZS, protože dobře vím, co to je dělat v noci, soboty, neděle, svátky, vánoce a mnohé silvestry. To, že mám za sebou čestné uznání primátora města za patnáct let služby, nikdy místní média nezajímalo.

Lidé chtějí slyšet fakta, a nikoli jen laciný populismus.

Tři roky práce v roli náměstka primátora v Karlových Varech mi umožnila vidět věci v širším kontextu, ale postupně jsem začal vnímat rozměr klientelismu, který soustavně prorůstá do celého systému a vysiluje celý systém pracovitých a slušných lidí. Financování politických stran, jak se ukázalo v kauze Rath nebo ROP Severozápad, nejspíš pochází i z těchto zdrojů. V posledních letech se na tuto oblast zaměřuji, protože mi vadí špatná pověst, která padala i na slušné lidi. Není to náhoda, hnutí STAN bohužel ukázalo kromě obrovského klientelismu a korupce další rozměr. Kokainové dýchánky fetujících politiků, rozhodujících o osudech lidí, kteří jim dali svou důvěru, je další naprosto nepochopitelná zvrácenost současné politiky. Boj proti zlodějům je ze své podstaty dost složitý a nikdy nekončící. Existují možnosti, jak vše zlepšit, ale k tomu je potřeba vůle dobrých lidí.

Všichni víme, že „Kapři si rybník nevypustí,“ ale existuje cesta, jak vše zlepšit.

V případech pletichaření, korupce a klientelismu, ať už na regionální úrovni nebo té celostátní, mně nejvíce štvou dvě věci.

První je lidský rozměr všech poctivých, kteří svobodně žijí a mlčky sledují tu nespravedlnost. Jak je možné, že se někdo dostal do své pozice díky zvolení těch, kteří mu věřili a jejichž zájmy by měl hájit a vědomě a protizákonně obohatí sám sebe, a to právě na úkor těch, za kterými by měl stát a starat se o jejich blaho.

Není lepší, aby životní úroveň stoupala pomalu všem a stírala se nadřazenost, falešné elitářství a politická arogance?

Myslím, že právo užít si slušného života mají snad všichni. Jsou i lidé, kteří se nebojí, ale chce to dotahovat vše dokonce. V tom to je, někdy méně znamená více. A proto jsem zde, abych popsal nejen to špatné, co všichni vidí ve zprávách. I na kokainové dýchánky máme zákony. Jen se nesmí hlava strkat do písku, aby se nic nevidělo a neslyšelo. Pokrytectví mi nikdy nešlo, proto říkám vše nahlas.

Je to už několik let, když jsem říkal, že chleba bude stát brzy padesát korun, všichni se mi smáli a byl jsem se svým názorem úplně sám. Dnes se vše bohužel jen potvrzuje.

Jakmile jednou někdo získá peníze špatným způsobem, je dle mého názoru více než jisté, že pokud nebude ona kauza vyšetřena a skutečný viník nebude společností patřičně potrestán, bude dotyčný ochoten otevřít svou náruč pro další korupci i v budoucnu.

Mediální lynč se aplikuje bohužel často na objednávku politických konkurentů, ale není řešením, jen oddálí ještě větší kolize v politice i ve společnosti. Média musí informovat o každém politikovi a všem měřit stejným metrem, a nikoli podle toho, kolik si kdo objedná inzerce. Je třeba vždy respektovat rozhodnutí soudů, a nikoliv soudit dle novinových článků soukromých médií. Tam se pravda hledá dost těžko, a hlavně před volbami, kdy pravdu stírají polopravdy a často i čisté lži.

Pravda na ruby

Stále více se setkávám se slušným lidmi, které média nenávratně poškodila, a na druhé straně nám vládnou stále stejní korupčníci v převlečených kabátech, kteří dokonce podle posledních zpráv jedou v korupci a na drogách.Tak tohle nikdy tolerovat nebudu.

Druhá, a z mého pohledu ještě horší věc jsou sankce, které mohou bez váhání padnout i na hlavy těch, kteří s korupcí neměli nic společného. Následky se často mohou dotknout úplně všech, kteří byli na objednávku pošpiněni novinářskými hyenami ochotnými zkopírovat cokoliv a kamkoliv za čokoládu, protislužbu, či láhev vína. Pravda, která leze z médií před volbami, může být v soukromých médiích pokřivena nákupem, na který nejspíš nikdo nebude hrdý a veřejnost se o něm nikdy nemusí ani dozvědět. Ale objednávka reklamy je vlastně i těsně před volbami u nás legální.

Nestačí hrozit, ale zlepšit vymahatelnost práva.

Boj proti korupci je běh na dlouhou trať, ale řešení by se dala shrnout v zásadě jednoduše. Nový trestní zákoník, transparentnost, zákon o lobbingu, rozkrývání kauz nikoli novináři, ale kvalifikovaným státním aparátem, který je pod drobnohledem.

Korupce sžírá celou naši společnost. Jsem PRO právo, respekt a odbornost.

Pojďte se mnou hledat lepší lidi, a pak bude možné mnohé rychle zlepšit…

Máte kuráž a neschováváte se za vlastní stín?

Pojďme nabídnout lepší řešení všem, kteří jen ustrašeně s obavami vyčkávají.

Není čas čekat na to, kdy bude líp, teď se musíme postarat o budoucnost naši a našich dětí.